Om oss

Om oss

Sunnmørslista er ei tverrpolitisk liste som stiller til val ved kommunevalet den 11. september.

Listekandidatane er ei bredt rekruttert gruppe personar med lokal kunnskap, lokalt engasjement og tillit, som uavhengig av andre interesser vil jobbe til det beste for innbyggarane, samfunns- og næringslivet på Sunnmøre. Vi er ikkje bunde av sentrale vedtak eller politiske føringar som kan tilsidesette Sunnmøre sitt beste.