Våre folkevalde

Fylkestingsgruppa til Sunnmørslista Tverrpolitisk gruppe for Sunnmøre har i valperioden 2019-2023 hatt desse medlemane:

Hans Kjetil Knutsen

Hans Kjetil Knutsen er i denne perioda vårt einaste medlem i fylkestinget.
Han var frå 2019-2022 medlem av Utdanningsutvalet. Frå juni 2022 har han vore leiar i fylkeskommunen sitt Kontrollutval, etter at det forrige utvalet blei kasta av fylkestinget.

Inger Johanne Tafjord

Inger Johanne Tafjord har møtt som vara i fylkestinget, i Kultur, næring og folkehelseutvalet, og i Rådet for personar med nedsett funksjonsevne.

Irene Årsnes

Irene Årsnes er medlem av fylkestingsgruppa vår, og på varalista. Ho har dessutan møtt som varamedlem i styremøte i Vestnorsk Filmsenter.

Terje Høybakk

Terje Høybakk har også vore eit aktivt medlem i fylkestingsgruppa. Han har dessutan møtt fleire gonger som varamedlem i Kultur, næring og folkehelseutvalet.