Fylkeskommunens plass i det politiske systemet

Fylkeskommunens plass i det politiske systemet

Sunnmørslista sin fylkestingsrepresentant, Hans Kjetil Knutsen, hadde fokus på fylkeskommunens funksjon under fylkestingets siste samling i denne valgperioden i Fosnavåg tirsdag 20. juni. Under den såkalte generelle debatten var dette hans innlegg:

Som fylkeskommune står vi foran store økonomiske utfordringer selv om inntektssystemet ikke ble endret til det verre for Møre og Romsdal. Denne gangen! Gjeldsgraden er for høy, samtidig med at vi vil verne om våre to hovedoppgaver:

  • Den videregående skolen, som oppnår bedre resultater hos oss enn de fleste andre steder ellers i landet, til tross for begrensede midler.
  • Samferdselssektoren, som har et stort og stadig større etterslep på vedlikeholdet. Og strammere betingelser for kollektivtransporten med buss og ferge, som skaper usikkerhet hos mange.

Jeg vil imidlertid her og nå sette lyset spesielt på det valget vi nå skal gjennomføre om et par måneder. Og jeg er like spent på deltakelsen som på resultatet. Spesielt hos de yngre velgerne. Diskusjonen om kommunereformen ble en diskusjon om grenser, og tok ikke sterkt nok opp i seg fylkeskommunens plass i vårt demokratiske system. Har vi en ordning som folk flest finner interessant og fornuftig? Eller faller dette forvaltningsnivået mellom de to andre og mer interessante politikk-arenaene?

Svaret får vi 11. september. Og jeg håper inderlig at deltakelsen vil være over 50 prosent. Et lavere tall bør sette i gang en ny diskusjon – da om fylkeskommunens plass, og ikke hvor grensene skal gå.

Relaterte nyheter