Annonse for Ålesundlista og Sunnmørslista i Nytt i Uka 6. september

Annonse for Ålesundlista og Sunnmørslista i Nytt i Uka 6. september

Onsdag 6. september hadde Ålesundlista – tverrpolitisk liste for Ålesund og Sunnmørslista – tverrpolitisk liste for Sunnmøre vedlagte annonse i Nytt i Uka.

Tekst om bussterminalen: 

Terminalen kan og bør flyttes!

Bussterminal-planene i Keiser Wilhelmsgate bør flyttes til andre siden av Posthuskrysset – og selvsagt bør undergangen ved Rådhuset beholdes.

Med flyt av ordinær biltrafikk mellom busslommene på nord- og sørsida – på samme måten som på Moa – unngår vi mange av problemene som prestisjeprosjektet ved PIR-bygget skaper. Vi unngår busstrafikk østover KW-gata og ned Rådstugata og bussene fortsetter å kjøre Sjøgata. Vi får bedre hvileområder for bussene, og vi beholder 80 gateparkeringsplasser. Så kan sjøsida på Rutebilstasjonen beplantes og gjøres til et fint grøntområde.

(Illustrasjon: Arne Almaas)

 

Relaterte nyheter