Stemmeseddelen har ikke alle alternativene

Stemmeseddelen har ikke alle alternativene

Resultatene fra skolevalgene, basert på fylkestingsvalget, blir garantert nyhetsstoff i neste uke – og vil bli vurdert og analysert opp og i mente. Husk da at alle alternativene, for eksempel Sunnmørslista, IKKE står opplistet blant de aktuelle mulighetene som elevene kan krysse av for.

Om elevene ønsker å stemme på Sunnmørslista, må de i tilfelle selv føre opp dette på en egen linje. Da sier det seg selv at man langt på veg ikke «er med» i valget for veldig mange.

Husk dette når resultatene skal vurderes!

Førstekandidat for Ålesundlista og Sunnmørslista, Hans Kjetil Knutsen, har i dag sendt følgende e-post til kompetansedirektør Erik Brekken i Møre og Romsdal fylke:

Fra: Hans Kjetil Knutsen
Sendt: onsdag 30. august 2023 kl. 18:21
Til: Erik Brekken
Emne: skolevalget

Kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken, Møre og Romsdal fylkeskommune

Angående skolevalget

Er du klar over at det til skolevalget er en egen og høyst spesiell såkalt «valgseddel» elevene skal bruke?

Og at det på denne seddelen opereres med alternativer som IKKE eksisterer ved fylkestingsvalget i Møre og Romsdal?

Og at det finnes alternativer ved vårt lokale fylkestingsvalg som IKKE er på listen over avkrysningsmuligheter, men at elevene i disse tilfellene selv må skrive opp navnet på parti/liste som ikke er blant de som er sentralt godkjente?

Resultatet blir på dette grunnlaget selvsagt spesielt, og også i undervisningssammenheng må det jo være et stort minus. Ikke minst i «fogderi-fylket» Møre og Romsdal, om man liker det eller ei. Vi har tross alt tre «båter» i fylkesvåpenet.

Sunnmørslista har vært en del av fylkespolitikken i 30 år, flere ganger sentralt, seinest ved 2011-valget, da det i realiteten var vi som avgjorde hvem som ble valgt som ordfører og varaordfører. Og det er for oss og de yngre velgerne selvsagt et stort minus at det er slik skolevalget i Møre og Romsdal er tenkt gjennomført.

Jeg håper at det ikke bare er vi som nå – heldigvis i forkant av valget – ble oppmerksomme på disse forholdene. Og at dette ikke er en bevisst måte administrasjonen har valgt å gjennomføre skolevalget på.

Vi tar gjerne imot en tilbakemelding fra undervisningssektoren/administrasjonen i fylkeskommunen.

Mvh Hans Kjetil Knutsen, Sunnmørslista

Relaterte nyheter