Nasjonal Transportplan 2024 – hva skal vi snakke om?

Nasjonal Transportplan 2024 – hva skal vi snakke om?

Siden Vegvesenet foreslår å utsette Møreaksen i seks år, er der rom for å snakke om mye annet. Møreaksen er snakket både opp og ned i mente. Dermed ferdig snakket i denne perioden.

Hva med å snakke om Eksportveien E136, eller Solevågseidet-Breivika (Sunnmørsaksen), frem mot valget? Eller kanskje bypakkene for Kristiansund og Molde? For ikke å snakke om Langfjordsambandet?

Som listekandidat på Sunnmørslista vil jeg snakke om noen av de viktigste veiene for Sunnmøre og fylket i nåtid. Hva fremtiden vil bringe av behov, får arvingene våre snakke om.  

Vareverdier på Eksportvegen E136 Ålesund–Dombås

Snakker vi vareverdi på hjul? Da snakker vi vei og nytte! Ikke bare det, men rett vei. Eksportveien E136 med tilførselsveier er fylkets hovedpulsåre for varer inn og ut av fylket. Den er også hovedåren frem til/fra Ålesund havn. Om ikke, hadde vi ikke hatt landets nest største havn målt i kontainere. Alle snakker om denne veien. Få gjør noe med den. Siden politikerne på Molde stoppet jernbanen til Ålesund en gang på 1880 tallet har Eksportveien Dombås–Ålesund vært fylkets viktigste vei.

Vareverdien transportert på denne veien tilsvarer omkring 170 milliarder kroner årlig, målt i Romsdalen. Dette ihht. Vegvesenets vedlikeholdsdirektør Terje Laksforsmo sine uttalelser på Eksportvei-konferansen 2023 i Rauma. Utfordringene er at for 15-20 år siden var det noen sentrale byråkrater som fant på uttrykket «felles bo- og arbeidsmarked». For 4-5 år siden kom også begrepet «verdiskapingsaksen».

-Imaginære markeder og akser basert på tro, håp og kjærlighet. I vårt fylke til Molde. En del sunnmørske politikere har også blitt frelst og havnet i denne imaginære troen på at:

Kommer vi oss bare til Molde så er vi berga. Etterpå kommer HAFAST. Så kommer folk flyttende tilbake til fylket.

En dau fisk fra Sunnmøre skal ikke til Molde. Den skal ut i verden. Ei heller vårt daglige brød på Sunnmøre skal innom Molde for velsignelse. Noe også bildet tydelig viser. Vi må innse hvilken provins vi er og handle ut fra dette.

SOLEVÅGSEIDET-BREIVIKA – en viktig tilførselsvei til E136

«100 mand kan ieg bære, men svigter under taktfast marsch», står det på Åmot bru.

Hva med Vegsundbrua? Hvor mange hundre trailere med 60 tonns last daglig kan denne tåle før den svikter? Den ble bygd i 1977 for langt mindre belastninger og trafikk enn dagens – «Hovedpulsåren for Sunnmøre». Dersom denne får en aldri så liten skade eller defekt, stopper Sunnmøre. Illustrasjonen viser hvor viktig bruen er for Sunnmøre og fylket ellers. Der finnes pr. dato ingen prioriterte planer om å avlaste denne på noe som helst vis i neste NTP.

LANGFJORDSAMBANDET – en annen tilførselsvei til E136

Et underkommunisert samband som heile fylket har glede av, men som dessverre har kommet i skyggen av E39-debatten og må løftes opp og frem snarest. Regjeringens langsiktige strategi er å få mer gods over på bane og sjø. En oppgradert E136 og fergefri kryssing av Langfjorden vil gi Nordmøre og ytre Romsdal tilgang til både E136 og Raumabanen døgnet rundt. Da snakker vi om vei i vellinga innen godstrafikken!

BYGG VEIENE MELLOM FJORDKRYSSINGENE OG INN/UT AV FYLKET FØRST

Byråkratene som «tøfler rundt» på kontorene sine ser ikke ut til å skjønne hvor skoen trykker – det er helt klart mer prestisje og faglig ære i å bygge monumentale prosjekter, fremfor å utbedre og legge asfalt på eksisterende veier.

Som sagt, så er det mye å snakke om når det gjelder samferdsel frem mot valget. Spørsmålet er om noen tør å si det rett ut, eller om det må pakkes inn i meningsløst intetsigende snikksnakk atter en gang.

Vi på Sunnmørslista har ingen trusler om partipiskens sviende merker. Derfor setter vi Solevågseidet-Brevika som vår lokale prioritet. På fylkesplan har E136 Ålesund havn-Dombås førsteprioritet. Når det gjelder fremtidige fjordkryssinger er Langfjordsambandet en favoritt.

Vi snakkes sikkert senere – takk for praten!

Arne Almås

Sunnmørslista

Relaterte nyheter