Ålesund-nei til Møreaksen!

Ålesund-nei til Møreaksen!

I går gjorde formannskapet i Ålesund et særdeles viktig vedtak i forbindelse ned høringsuttalelsen til NTP (Nasjonal transportplan). Med 8 mot 7 stemmer sa man nei til Møreaksen, og den sentrale setningen i flertallsvedtaket lyder:

Siden Møre og Romsdal fylkeskommune er kommet langt på vei med det grønne skiftet innen fergedriften, er det nå langt viktigere å prioritere utbedring av veier på land enn fjordkryssinger.

Denne setningen er formulert og foreslått av Ålesundlista, og ble sydd sammen i et forslag med Venstre, SV og MDG. Etter at Frps forslag falt, stemte de og 1 fra Sp (Kirsti Dale) sammen med oss, og dermed flertall! 3 fra Høyre, 2 Ap, 1 KrF og 1 Sp utgjorde mindretallet som fortsatt vil ha Møreaksen.

Med uønskede fjordkryssinger inkluderes også Romsdalsaksen, som framstilles som alternativet. Blant annet fra Frp, i alle fall tidligere. Men effektiv og god fergedrift er ok også framover, både for privatpersoner og ikke minst tungtrafikken. Det sparer i tillegg miljøet, drivstofforbruket, den offentlige pengeboka og mest av alt: menneskeliv!

Illustrasjonsbilde: Møreaksen

Relaterte nyheter