Trygg Ap-styring var det motsatte

Trygg Ap-styring var det motsatte

Arbeiderpartiets lokale frontfigurer skryter nå av sine åtte år med makta i Ålesund. Jeg regner med at de aller fleste velgere ser på dette som litt krampaktige valgkamp-sprell når målinger tyder på at «regjeringstida» nå snart er over. For det har ikke vært særlig givende år – hverken for unge og absolutt ikke for gamle!

Denne gangen skal jeg imidlertid kun ta utgangspunkt i et innlegg der ordførerkandidat Anne Berit Støyva Emblem og gruppeleder Geir Ove Leite tidligere i år skrev, sitat:

«Vi gikk til valg på trygg økonomisk styring av kommunen – og vi holder ord.»

I politikken kan vi synes og mene om mangt, hva er fint og bra, hva som burde vært annerledes eller bedre, og hva som burde vært prioritert høyere eller lavere. Men økonomisk styring dokumenteres med tall, og da blir en slik påstand nesten til å smile av, hvis det ikke hadde vært for at orden på kommuneøkonomien er grunnlaget for god drift og nødvendige investeringer på alle tjenesteområdene.

For regnskapet for fjoråret viser at driften av Ålesund kommune kostet 915 millioner kroner mer enn opprinnelig budsjett, altså de tallene som Arbeiderpartiet sto i spissen for da de fikk vedtatt dette i desember 2021.

915 millioner kroner! Nesten 1 milliard kroner i overskridelse, som betyr 17 prosent av budsjettet på ca 5,4 milliarder kroner. Hadde dette skjedd i en privat bedrift ville veien ut døra vært kort!

Heldigvis endret også inntektssida i budsjettet seg utover fjoråret, men heller ikke på dette området hadde de lokale Ap-politikerne styring eller kontroll.

Jeg husker en liten sekvens da disse tallene ble presentert i formannskapet tidligere i år, der jeg spurte økonomisjef Lars Fylling om dette var et resultat av dårlig budsjettering eller dårlig styring? Han svarte (og smilte lunt, som vanlig): Det er nok litt av begge deler.

Minus på budsjettering og minus på styring! Det er bare på skolen vi lærer at at minus og minus blir pluss. Og i Arbeiderpartiet.

 

Hans Kjetil Knutsen

Ordførerkandidat for Ålesundlista

Relaterte nyheter