Feilaktig fremstilling av Sunnmørsposten om kvinneandel i Ålesundlista

Feilaktig fremstilling av Sunnmørsposten om kvinneandel i Ålesundlista

I en artikkel på smp.no i kveld 13. september omtales forhandlingene etter valget og at blant annet Ålesundlista ikke oppfyller lovkravene om 40 prosent kvinneandel. Ingressen i hovedsaken har følgende sitat:

«Partiene som forhandler om makta i Ålesund, har ikke nok kvinner blant sine folkevalgte i kommunestyret når de skal sette sammen formannskap og hovedutvalg. I utvalgene er det krav om minst 40 prosent kvinner.»

Dette er FEIL , rett og slett ikke korrekt. I formannskapet og i hovedutvalgene kan Ålesundlista få inn til sammen ti personer. Med 50 prosent kvinneandel – altså mer enn lovkravet – skal vi altså ha fem kvinner til sammen, en kvinnelig representant i hvert fora. Med 5 folkevalgte kvinner etter valget er dermed alt på stell.

Sunnmørspostens redaksjon har fått beskjed om feilen, og vi håper at denne rettes opp snarest!

Les hele saken her (artikkelen ble imidlertid endret sent på kvelden)

Relaterte nyheter