Tilsvar til Sindre Nakken – innlegg sendt til SMP 7. september

Tilsvar til Sindre Nakken – innlegg sendt til SMP 7. september

Svar til Sindre Nakken

Det er et alvor i beskyldninger om skremselspropaganda.

Jeg har stor tiltro til at Sunnmørpostens lesere har lest mitt innlegg i sammenheng, og ikke tar enkeltsitat ut av konteksten slik Nakken gjør i sitt innlegg.

Jeg har aldri hevdet å vite hva den endelige prislappen blir, noe jeg også skriver, men at den blir over 2,1 milliard er åpenbart. Tallet var beregnet før invasjonen av Ukraina, prisstigning, renter og drift av ledningsnettet er ikke med. Tallene jeg skisserer er utelukkende i spørsmåls form – og spørsmålene står fortsatt ubesvart.

Hele budskapet og hovedpoenget jeg ønsker å få frem i mitt innlegg, som min store bekymring er knyttet til, er nettopp at de som burde vite hvilke kostnader de pålegger innbyggerne, faktisk ikke vet det.  

Vedr alternativer gjentar jeg meg selv til det kjedsommelige – det har aldri vært utredet alternativer i denne saken. Det er nettopp det vi har bedt om gjennom flere år. Og Nakken kan da ikke mene at det er innbyggerne som skal utrede alternativer?

Likevel har vi forsøkt å presentere alternativer som man kunne sett på, og der fins nok mange flere. Men å harselere med og «angripe» et firma i Sykkylven, som man ikke har tatt seg bryet med å undersøke, burde Nakken holde seg for god til. Og hva med Renasys i Sunnfjord, som ikke var godt nok for oss. Hvor konsulentselskapet som har ansvaret for Kvasnesanlegget, ble satt til å vurdere de tekniske løsningene. Det er jo litt forunderlig at Renasys kort tid etter mottok Siva-prisen og fikk besøk av kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik som var imponert. Det er også på sin plass å nevne at anlegget i Breivika etter det opplyste også er prosjektert for sekundærrenseanlegg. Og Molde har nylig oppgradert sine anlegg, og fått de godkjent av den samme Statsforvalteren – jeg sier ikke mer.

Å skremme folk er ikke mitt budskap, det klarer Nakken helt fint selv ved ikke å kunne svare på hva dette vil koste innbyggerne. Men innbyggerne har krav på å vite hvem som bærer risikoen for dette prosjektet.

Så når Nakken bruker ordene skremselspropaganda og feilinformasjon, så får det stå for hans regning. Angrep er det beste forsvar? For meg så tyder dette bare på en ting – at det er andre som begynner å bli skremt i denne saken.

 

Elin A. Drønnen

Listekandidat Ålesundslista

Relaterte nyheter