Folkemøte den 22. august i klubbhuset til Blindheim IL

Folkemøte den 22. august i klubbhuset til Blindheim IL

Den 22. august er det folkemøte på Blindheim klubbhus kl. 18.00, for å få belyse alternative rensemetoder for kloakk i Ålesund og Sula kommuner.

Følgende brev/invitasjon er sendt til alle politiske partier i Ålesund og Sula kommuner:

Det er etablert en arbeidsgruppe for å sette søkelys på alternative løsninger og plassering for rensing av kloakk i stedet for et storanlegg på Kongshaugstranda/Kvasnes.

Vi mener at løsningen som Sula og Ålesund kommune har valgt er svært kostnadskrevende både for innbyggerne og næringslivet i kommunene. 

I tillegg mener vi at det er valgt en løsning med svært dårlig profil i forhold til klima og bærekraft. Vi mener at et storanlegg krever mer avanserte løsninger enn flere små anlegg – i tillegg dekker anlegget på Kvasnes kun ca. 30 % av behovet for Ålesund.

Med dette som bakteppe inviterer vi alle politiske parti i Ålesund til dette møtet, for å utfordre dere: Hva er årsaken til at dere har landet på standpunktet dere har valgt i forhold til Kvasnes anlegget?

Vi kommer til å ha faglige tilnærmelser og dere politikere får i første omgang tre minutter for å synligjøre deres argumentasjon.

Det er avsatt tid for spørsmål fra salen om emnet.

Vi ber om en tilbakemelding, senest den 15. august, til Eva Kvasnes Drønnen: edronnen@hotmail.com

 

Vegsund, den 2. august 2023

For arbeidsgruppen mot kloakkrenseanlegg på Kvasnes/Kongshaug

 

Relaterte nyheter