Svar til Kjetil Bjørdal, NSF – «Hva med sjukehuset vårt?»

Svar til Kjetil Bjørdal, NSF – «Hva med sjukehuset vårt?»

Dette er et godt og betimelig spørsmål fra hovedtillitsvalgt for sjukepleieren ved Ålesund sjukehus som jeg støtter. Jeg kan føye til av egen erfaring at jeg ser ingen ambisjoner for Ålesund sjukehus, hverken behandlingsmessig eller finansiering fra politikerene som styrer Ålesund. Slik har det vært i årevis.

Undertegnende har arbeidet ved Ålesund sjukehus og har derved følt på kroppen hvor lite engasjementet det er for sjukehuset vårt fra lokale politikere, spesielt i Ålesund.

Ålesund kommune er vertskommunen til Ålesund sjukehus, den største arbeidsplassen og den viktigste institusjonen som skal levere helsetjenester til befolkningen på Sunnmøre og Møre og Romsdal ellers. Med dette som bakteppe er det underlig at politikerene ikke er mer på banen. Det er Stortinget som har ansvar for sjukehusene og det er AP/SP v/Helseminister Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet som har ansvar og styrer fordelingen. Kommunene har liten innflytelse på økonomifordelingen utover kommunikasjonen som kan flyte i partiene. Det virker å være en svært svak flyt på Sunnmøre om en ser hvilke drypp som havner på sjukehusene, både i nord i Møre og Romsdal og i andre deler av landet.

En kan ikke stikke under en stol at garantien for å investere i Ålesund for å få sjukehuset som er over 50 år gammelt, er kritisk. Helse Møre og Romsdal venter på en garanti som skulle komme både under statsbudsjettet i 2022, revidert i 2023, så nå får vi håpe at den kommer i statsbudsjettet for 2024. Utviklingsplanen for Ålesund sjukehus er ferdig utredet, men vanskelig å realisere uten denne garantien fra regjeringen.

Vi i Ålesundslista har i vårt program et sterkere engasjement og ansvar som vertskommune, for å løfte Ålesund sjukehus som nummer to sjukehus i regionen som det mest differensierte sjukehuset i Møre og Romsdal. Skal vi få til det, så må finansieringen for utviklingsplanen på plass så snart som mulig. Godt valg!

Ivar Østrem

Kandidat for Ålesundlista og Sunnmørslista

Relaterte nyheter