Bli medlem!

Bli medlem!

Som medlem av Ålesundlista bidrar du til å fremme politikken vår for å skape et levende lokalsamfunn med et godt tjenestetilbud i hele Ålesund. Din støtte og ditt engasjement er viktig for oss!

Fyll ut skjemaet i dag, så er du med – velkommen!