Debatter og innlegg

Her finner du en liste over innlegg i media:

Fra i dag kan folket forhåndsstemme. Det er viktig at folk bruker stemmeretten sin!

Jeg stiller på Ålesundslista, og jeg håper på at vi kommer i betraktning ved årets
kommunevalg. Det er mange dyktige og spennende personer på Ålesundslista som vil utvikle Ålesund med de resurser og premisser som er lett tilgjengelig for byen vår. Vi ønsker å ta i bruk hele omlandet og ikke bare byrom med uhøvla tømmerstokker. Det har vi nok av i ytre del av byen vår.

En av mine forutsetninger for å stille på liste er at Ålesund kommune trenger et regimeskifte. Slik som politikken har blitt forvaltet, spesielt i de siste fire årene, er det tatt hårreisende lite hensyn til folket. De styrende politikerne med spesielt Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og KrF, har blitt svært kostbare for innbyggerene og brukerne. Både i forhold til vannforsyning og kloakkrensing kommer det store regninger som blir sendt rett til brukeren og som vil ramme alle i kommunen vår. Bare for renseanlegg på Kvasnes er det utgifter i størrelsesorden over to milliarder før de har begynt og bygge på renseanlegget. Alle må betale selv om Kvasneset dekker ca. 30 % av behovet. De sier seg selv at her ligger noen
kostnader som er formidable og som politikerene i Ålesund kommune ikke har opplyst om til folk flest. Dette er forhold som de styrende i kommunen holder delvis skult for innbyggerne.

De har heller ikke klart å dekke basalbehovet for eldre i forhold til nok sjukehjemsplasser. De har redusert antall plasser, noe som i stor grad rammer de svakeste, de med demens, og
pårørende. En kan ikke kalle det annet enn et svik når folk har måtte flytte ut av kommunen for å få dekket sitt rettmessige behov.

Måten politikerne har forvaltet økonomien i kommunen har gått ut over de ansatte både i
pleie og omsorg, skole, barn og ungdom. Høyt sykefravær blant de ansatte er indikasjon på at de sliter med å få endene til å møtes.

Munnhellet som spesielt Arbeiderpartiet har bært til torgs, Trygg Økonomisk Styring, har først og fremst rammet de svake gruppene. Det er ikke nok å sole seg i KOSTRA-statistikken,
de må se hvordan folket har det, enten det er ansatte, brukere eller pårørende.

Vår ambisjon er at en stemme til Ålesundslista vil styrke demokratiet slik at det blir større bredde og mangfold til de som skal overta styringen etter høstens kommunevalg.

Med dette som bakgrunn håper jeg på en stemme til Ålesundslista. Vi skal gjøre en
forandring som folk flest vil merke som positiv. Fra vår politiske plattform vil vi arbeide for:

 • Å sikre verdige forhold for våre eldste. Derfor må vi øke antall sjukehjemsplasser, ikke redusere!
 • Hvis ikke staten re-etablerer Eldreombudet vil vi gjøre det kommunalt!
 • Ålesundslista vil prioritere arbeidet for sjukehuset i Ålesund på alle måter!
 • Vi sier klart og tydelig Nei til Møreaksen!
 • Brosundtunnelen, Borgundfjordtunnelen og Eksportveien E136 Ålesund-Dombås er prioriterte samferdselsoppgaver!
 • Kommunen må drives etter sunne økonomiske prinsipper – sette tæring etter næring!
 • Eiendomsskatten treffer vilkårlig og usosialt, og bør raskt reduseres ved
  grunnfradrag, med mål om å fjernes helt!
 • Vi sier nei gigantomanien knyttet til renseanlegg-planene på Kvasnes!
 • Men sier ja til språknøytral administrasjon i Ålesund kommune!

Vi har et godt program for å styre Ålesund i rett retning de neste fire årene, og jeg er svært takknemlig for et kryss eller slenger. Godt valg!

Ivar Østrem, Ålesundlista