Økonomi og næringsliv

 • Økonomi
  • Kommunen må drives etter sunne økonomiske prinsipper – skal sette tæring etter næring
  • Eiendomsskatten treffer vilkårlig og usosialt, og bør raskt reduseres med mål om å bli fjernet
  • Kommunen skal prioritere lovpålagte oppgaver – andre ønsker må komme i annen rekke
  • Offentlig sektor skaper mange gode verdier, men offentlig sektor kan ikke finansiere offentlig sektor

 

 • Næringslivet
  • Ålesund kommune skal møte det lokal næringsliv med ønske om felles positiv utvikling
  • Den kommunale saksbehandlinga må bli enklere og raskere å forholde seg til
  • Kommunen må klarere øremerke både ressurser og kompetanse mot lokalt næringsliv
  • Reiseliv og cruiseturisme må fortsatt være et prioritert satsningsområde, med en tydelig definert miljøprofil
  • Kommunen skal ha ryddige arbeidsforhold for sine ansatte, spesielt søkelys på helsevesenet