Eldreomsorg og helse

Valgprogram eldreomsorg og helse for tverrpolitisk liste – Ålesundlista

 

Ålesundlista har ambisjoner om å sette sitt preg på den politikken som skal være toneangivende for politikken i neste kommunevalgsperiode. Denne politikken kan gjennomføres gjennom samarbeid med andre partier i Ålesund. Dette programmet skal også danne grunnlag for forhandlinger om samarbeidet i kommende valgperiode.

Helse og omsorg, sammen med skole og samferdsel er vår viktigste oppgave i kommende 4-årsperiode. Ålesundlista er ikke fornøyd med måten denne sektoren har blitt forvaltet i inneværende periode. Ålesundlista skal i kommende periode arbeide for å utarbeide en helhetlig behovsplan som skal danne grunnlaget for kommende investeringer og dimensjoneringer innenfor denne sektoren.

Ålesundlista skal arbeide for at diskriminering av eldre må ta slutt:

  • Vi foreslår å lage samarbeidsprosjekt der vi setter diskriminering og forskjellsbehandling på dagsordenen.
  • Vi må sette søkelys på dagens utvikling, der de eldre blir forsøkt «avskiltet».
  • Eldreombudet må reetableres for å tale de eldres sak og behov, eventuelt som fristilt kommunal stilling.
  • Tilbudet for pårørende må styrkes vesentlig.

 

Ålesundlista vil arbeide for:

  • å slå ring om og støtte opp for å få flere både offentlige og private virksomheter til å etablere seg i Ålesundsområdet.
  • å få flere statlige og offentlige arbeidsplasser. Nåværende regjering har fjernet statlige arbeidsplasser fra Ålesund, uten at de som sitter i posisjon i kommunestyret har gjort mye for å stoppe utviklingen.
  • Både sykehuset og NTNU er viktige aktører der vi skal støtte videreutvikling.

 

Helse Møre og Romsdal – Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus er den største arbeidsplassen i kommunen, og Ålesundlista skal arbeide for:

  • å gjennom samarbeidsavtalen engasjere seg for å støtte opp om utviklingen av spesialisthelsetjenesten på områder som har et marginalt behandlingstilbud på Sunnmøre og i Møre og Romsdal (PCI er eksempel på et slikt tilbud, som er livsviktig ved hjerteinfarkt, og som pasienter fra Møre og Romsdal i dag må til St. Olavs hospital for å få).
  • at Ålesund sjukehus skal være det mest differensierte, etter St. Olavs hospital. Om en samtidig sammenligner sykehusene i Norge med tall og aktiviteter fra Samdata, har vi en del å jobbe med når det gjelder Ålesund sjukehus.
  • at Ålesund sjukehus skal bli Universitetssjukehus i neste fireårsperiode.