Oppvekst, kultur og idrett

 • Skole og barnehage
  • Alle skolebyggene skal i løpet av kommende valgperiode ha godkjent arbeidsmiljø for elev og lærer
  • Alle skolene skal i løpet av kommende skoleår ha lærerkapasitet i tråd med forskriftene
  • Barnehagekapasiteten må økes der barn bor, bl.a. på Hessa. Det er kvaliteten som teller – ikke hvem som er eier
  • Tidligst mulig involvering av fagpersoner er viktig for å unngå store vansker for barna seinere
  • Satsing på et desentralisert skoletilbud er spesielt viktig for de yngste elvene

 

 • Kultur og idrett
  • Osanehallen skal bygges – ikke flere brutte valgløfter!
  • Vi vil støtte realiseringa av Norborg flerbrukshall
  • Støtte Ålesund Symfoniorkester, det eneste symfoniorkesteret mellom Bergen og Trondheim i ordinær drift.
  • Mer av ressursene direkte til det dugnadsbaserte frivillige organisasjonslivet – ikke til byråkratiet
  • Disse viktige trivselsfaktorene må være viktige deler i kommunens arealplanlegging