Våre folkevalgte

Ålesundlista har i perioden 2019-2023 hatt seks representanter i Ålesund kommunestyret, og ett medlem i formannskapet.

Hans Kjetil Knutsen

Hans Kjetil Knutsen er gruppeleder for vår kommunestyregruppe. Han er medlem av formannskapet, medlem av planutvalget og med i komiteen for teknisk, miljø og samferdsel. Han er i tillegg også medlem av forskjellige underutvalg og oppgaveutvalg.

Tore Hovland

Tore Hovland er fast medlem av kommunestyret, og har møtt som varamedlem i formannskapet. Han er også medlem av komiteen for kultur og medborgerskap.

Randi Asbjørnsen

Randi Asbjørnsen er fast medlem av kommunestyret. Hun har dessuten vært Ålesundlistas fremste representant i komiteen for helse og omsorg, medlem i kommuneutvalget i Ålesund og Ålesund valgstyre, og har møtt som varamedlem i komiteen for kultur og oppvekst. Hun har også vært representant til årsmøtet i VITI Sunmøre Museum.

Knut Alexander Mo

Knut A. Mo er fast medlem i kommunestyret, og han er fast medlem i komiteen for oppvekst.

Wenke Engvik Gjørtz

Wenke Engvik Gjørtz er fast medlem av kommunestyret. Hun er også medlem i komiteen for teknisk, miljø og samferdsel, og har møtt som vara i planutvalget.

Kristin Krohn Devold

Kristin Krohn Devold har vært kommunestyremedlem for Ålesundlista fra 2019-2022, men fikk fritak som folkevalgt i 2022. Hun var i disse årene også medlem av komiteen for kultur og medborgerskap.

Arne Almaas

Arne Almås ble fast møtende kommunestyremedlem etter at Kristin Krohn Devold fikk fritak. Han har dessuten vært en aktiv og mye møtende vararepresentant i komiteen for teknisk, miljø og samferdsel samt i planutvalget.

Arne Aambakk

Arne Aambakk er 1. varamedlem til kommunestyret. Han har dessuten deltatt i komiteen for kultur og medborgerskap.

Birger Flem

Birger Flem er 2. varamedlem til kommunestyret. Han er medlem av Havnerådet, pluss at han har møtt som vara i komiteen for teknisk, miljø og samferdsel samt i planutvalget.

Gunnar Hoel

Gunnar Hoel er 3. varamedlem til kommunestyret. Han er 1. vara til komiteen for helse og velferd. Og han er fast medlem av Ellingsøy kommunedelsutvalg.

Ole Grebstad

Ole Grebstad er 4. medlem av kommunestyret, og har møtt i kommunestyret flere ganger. Har har også møtt som varamedlem i komiteen for teknisk, miljø og samferdsel.