Listekandidater

Hans Kjetil Knutsen

Ny kurs for heile Ålesund!

Tore Hovland

Vi må legge til rette for en verdig alderdom, og gode sosiale tilbud for barn og unge.

Knut Alexander Mo

Innbyggernes penger skal brukes slik at Ålesund blir en bedre by å bo og leve i, både for eldre og unge.

Arne Almaas

Effektiv samferdsel er grunnlaget for all videre vekst og trivsel!

Irene Årsnes

Jeg brenner for effektive veier for næringslivet, og trygge veier for alle som ferdes. Vi har ingen å miste!

Birger Paul Flem

Utvikling av næring og samferdsel for å sikre verdiskaping og et trygt og godt samfunn.

Gunnar Hoel

Vi trenger flere og ulike tilbud til eldre med ulike behov. Bofellesskap, omsorgsboliger og sykehjem.

Marit Leganger Braute

Ønsker trygge vegkryssninger og Europavegen ut av Sjøholt sentrum.

Ole Grebstad

Nei til «Kjekt å ha». Kommunen bør konsentrere seg om skole, helse og sosial, regulering og næringsutvikling.

Christian Absalonsen

Fokus på innbyggernes økonomi for å påføre dem minst mulig økonomisk belastning. Ja takk til måtehold!

Stig Antonsen

Kommunen skal være en tilrettelegger for næringslivet.

Elin Anja Drønnen

Nei til at du får økte kommunale avgifter for et gigantisk kloakkanlegg vi ikke trenger.

Øyvind Edvardsen

Fokus på næringslivets arbeidsvilkår og samspillet mellom offentlig og privat.

Knut Roar Fagerli

Viktig å få til effektive løsninger for transport av gods på vei og sjø.

Bjørn Fladmark

En ny kurs for Ålesund!

Patrik Fugelsnes

Samferdsel skal forenkle hverdagen og støtte vekst og utvikling.

Thor Hansen

Som folkevalgte må vi ALDRI glemme å lytte til folkets meninger og ta dem på alvor!

Oskar Hjelle

Nok verdige og gode omsorgsplasser for våre eldre.

Atle Istad

En kommune som er til for innbyggerne og ikke motsatt.

Berit Ryste Lausund

Andreas Solnørdal Madsen

Monica Linge Marcelli

Sentrumsutvikling til beste for byens innbyggere - med Brosundtunnel!

Bente Saxon

En god og verdig eldreomsorg. Vi trenger flere senger - ikke færre!

Gerd Evy Slinning

Barn og ungdom må få lett tilgang til lavterskeltilbud innen psykiske plager og rus.

Kjell Skorgevik

Flere boliger og bedre boligmiljø i sentrum og sentrumsnære områder.

Hallgeir Ramsvik

Oppgrader Europaveg 136, og Sunnmøre veks!

Anne Bett Roald

Kjemper for en trygg og bedre hverdag for eldre, pårørende, barn og unge!

Audun Røyset

Flere ressurser og bedre vilkår for å stimulere dugnadsånden i frivillige organisasjoner og lag.

Jan Ove Skutvik

Eksportveiene og lokale flaskehalser MÅ prioriteres foran omveien Møreaksen.

Christoffer Syversen

Brenner for utvikling av fantastiske Ålesund sentrum, like oppvekstsvilkår og mer forpliktende offentlig samarbeid med frivilligheten.

Harald Bang-Braaten Thoresen

Marita Vadset

Nok ressurser og plass til barn og ungdom både i barnehage, på skole og i fritid.

Katrin Vestre

Alle barn og unge har rett til en god oppvekst. Og tilbud på fritid fra kommune utenom de organiserte aktivitetene.

Alexander Wennersberg

Jeg vil jobbe for lavere levekostnader og lette byrden på familiers økonomi gjennom ansvarlig politikk.

Merete Wiig

Gode uterom og vekst i kunst og kulturlivet, gjør Ålesund til et attraktivt sted å bo og leve.

Unni Kristin Wiik

Vi vil jobbe for anstendighet og verdighet i eldreomsorgen. Livet skal leves, hele livet, hele tida!

Ivar Østrem

Vi sier nei til gigantomanien knyttet til renseanlegg-planene på Kvasnes!