Vår politikk

Politisk plattform

Ny kurs for hele Ålesund - Program for Ålesundlista, Tverrpolitisk liste for Ålesund

Debatter og innlegg

Aktuelle debatter og innlegg fra media

Eldreomsorg og helse

Vi vil arbeide for å gi eldre god og tilstrekkelig omsorg, samt styrke Ålesund sjukehus

Tettstedsutvikling, samferdsel, miljø og anlegg

En kommune der vi utvikler gode og trygge tettsteder hvor folk vil leve og bo

Oppvekst, kultur og idrett

Gode og trygge barnehager og skoler, samt plass til alle innen idrett og kultur

Økonomi og næringsliv

En sunn økonomi hvor lovpålagte oppgaver kommer først

Om oss

Ålesundlista

Ålesundlista er en tverrpolitisk liste som stiller til valg ved kommunevalget i Ålesund 11. september.

Listekandidatene er en bredt rekruttert gruppe personer med lokal kunnskap, lokalt engasjement og tillit, som uavhengig av andre interesser vil jobbe til det beste for Ålesund kommunes innbyggere, samfunns- og næringsliv. Vi er ikke bundet av sentrale vedtak eller politiske føringer som kan tilsidesette kommunens beste.

Bli medlem!

Som medlem av Ålesundlista bidrar du til å fremme politikken vår for å skape et levende lokalsamfunn med et godt tjenestetilbud i hele Ålesund. Din støtte og ditt engasjement er viktig for oss!

Fyll ut skjemaet i dag, så er du med – velkommen!