Gjennomslag for felles lokaliteter for unge og eldre på Helsehuset på Moa

Gjennomslag for felles lokaliteter for unge og eldre på Helsehuset på Moa

I et møte i formannskapet i Ålesund framsatte Hans Kjetil Knutsen og fikk gjennomslag for et samspill om felles lokaliteter på Helsehuset påMoa for unge og eldre.

Hans Kjetil Knutsen, Ålesundlista, og Monica Molvær, Høyre, foreslår følgende protokolltilførsel til referatsak 013/23 om ungdomsmiljøa i Ålesund:

Formannskapet er kjent med at Senioruniversitetet har etablert et samarbeid med Ung i Ålesund og ÅKE, og avtale med Verksemd kultur og fritid om vederlagsfri bruk av lokalene daglig i forkant av ungdomsaktiviteten. Dette er et godt og konstruktivt samspill som formannskapet ser positivt på.

Dette ble enstemmig vedtatt som protokolltilførsel til saken (siden den var referatsak).

Relaterte nyheter