Noe av det vi vet og ikke vet vedr. Kvasnes-planen

Noe av det vi vet og ikke vet vedr. Kvasnes-planen

• Vi vet at altfor mye avløp går urenset ut i Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden.
• Vi vet at renseanleggene i kommunen drives på dispensasjon fram til 2026.
• Vi vet at Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) har «strammet til» ovenfor byggeaktiviteten i Ålesund.
• Vi vet altså i klartekst at vi må gjøre mye og effektivt innen denne sektoren – og at det vil bli dyrt!

MEN:

• Vi vet IKKE om Kvasnes-planene er de beste fordi det ikke har vært vilje til å arbeide med alternativer.
• Vi vet IKKE hva den endelige prislappen vil komme på, men så langt i planlegginga er prisen økt fra under 200 til over 2.000 milioner!
• Vi vet IKKE hva prisstigninga vil bli på regninga til deg og meg fram til et eventuelt ferdig Kvasnes-anlegg, men i fjor regnet man med at avløpsavgiften i kommunen vil stige med 127 prosent i løpet av kommende 5 år! Og det er ikke nok.• Vi vet IKKE hva rentekostnaden vil bli, men milliardene skal lånes, og det vil selvsagt koste veldig mye.
• Vi vet IKKE hva den årlige driften på et slikt anlegg vil koste. Men å pumpe all skitten fra fjøra i Breivika, opp og over Moa, videre gjennom Vegsundet til Kvasneset, og så selve renseanlegget inne i de store fjellhallene, vil selvsagt gi oss ei «solid regning». Tenk bare på strømforbruket! Også det skal alle innbyggerne og bedriftene i Ålesund kommune betale, heilt aleine.
• Vi vet heller IKKE hva som må gjøres i de ytre bydelene. For et eventuelt Kvasnes-anlegg hjelper ikke noe på tilstanden vest for Hellandsbakken/Nørve.
• Det vi vet er imidlertid at regninger for anlegg på Nørvøy, Aspøy og Hessa kommer i tillegg til de minst 2,1 milliardene for Kvasnes-planen.

Her bør ALLE være enige om å «snu på krona» en gang til!

Illustrasjonsfoto: Morten Hjertø/Sunnmørsposten.

Relaterte nyheter