Vi trenger flere – ikke færre senger!

Vi trenger flere – ikke færre senger!

 
Sanitetshjemmet blir nå solgt til kommunen, melder Sunnmørsposten. Og vi forstår at Sanitetsforeningen velger en slik løsning, de hadde egentlig ikke særlig valg etter at samme kommune sa opp leieavtalen.
 
I går fikk vi opplyst at kun 18 av de opprinnelige sengene var i bruk på Sanitetshjemmet – altså var det en ubrukt mulighet for 32 flere senger til trengende i kommunen vår!
Ved at kommunen planlegger flytting av eldre fra Volsdalen, så blir det nå enda færre disponible senger til våre eldre som trenger mye hjelp. Volsdalen skal visstnok tømmes, og forhåpentligvis rehabiliteres eller rives for å få plass til ny institusjon. Men når? Dette ble også sagt da Borgundvegen 199 ble tømt for mange år siden. Dette står nå fortsatt som et tomt «spøkelseshus» på ei fantastisk fin tomt.
 
Tror dere at Volsdalen vil lide samme skjebne? Her må det prioriteres hardt og gjøres noe raskt, etter valget i september!
 
Illustrasjonsfoto: Staale Wattø/Sunnmørsposten

Relaterte nyheter